Privacy Statement

Uw persoonsgegevens

Duitstalige Topwijnen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Duitstalige Topwijnen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het aanmaken van een account op de website duitstaligetopwijnen.nl aan Duitstalige Topwijnen verstrekt.

Duitstalige Topwijnen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail/per post) contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Duitstalige Topwijnen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Duitstalige Topwijnen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Duitstalige Topwijnen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website duitstaligetopwijnen.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Duitstalige Topwijnen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Duitstalige Topwijnen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Duitstalige Topwijnen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgelsgen servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Duitstalige Topwijnen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Duitstalige Topwijnen heeft hier geen invloed op. Duitstalige Topwijnen heeft Google geen toestemming gegeven om via Duitstalige Topwijnen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@duitstaligetopwijnen.nl. Duitstalige Topwijnen zal zo snel nogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Duitstalige Topwijnen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website duitstaligetopwijnen.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Duitstalige Topwijnen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Duitstalige Topwijnen via info@duitstaligetopwijnen.nl.

www.duitstaligetopwijnen.nl is een website van Henri Bloem Apeldoorn.