Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Duitstalige Topwijnen en Henri Bloem Apeldoorn. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De persoonsgegevens die u via onze website aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website www.duitstaligetopwijnen.nl, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Duitstalige Topwijnen en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een review op een wijn, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u verschuldigd is. Eventuele klachten en dergelijke vallen hier uiteraard niet onder.

Indien u zich registreert op de website, kiest u een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de webshop. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de websites virusvrij zijn, maar kunnen dat helaas niet garanderen.

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen bestellingen plaatsen via de websites. Indien producten worden bezorgd, zal onze bezorger om legitimatie vragen indien er twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, waarna tenminste de bezorgkosten à € 7,50 in rekening worden gebracht.

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

In het geval dat een jaargang niet meer beschikbaar is dan leveren wij een opvolgend jaar (indien op voorraad).

Duitstalige Topwijnen behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

De website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Wij streven ernaar uw bestelling binnen drie dagen te leveren, uiterlijk binnen vijf werkdagen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid op een te late levering. Retourneren van uw bestelling, inclusief de betaalde verzendkosten, kan altijd, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling. Uw betaling wordt binnen 30 dagen op het door u opgegeven rekeningnummer teruggestort. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Eventuele verzendkosten van retournering komen voor rekening van de koper.

Wordt er niet binnen 30 dagen geleverd, dan behoudt de koper het recht voor de order zonder verdere kosten te annuleren. Voor voorverkoop wijnen geldt echter dat deze pas geleverd kunnen worden na botteling op Chateaux of Domaines.

Webshop bestellingen boven de € 50,00 worden in Nederland op één adres gratis bezorgd. Dit geldt alleen voor standaard bestellingen uit de webshop. Voor persoonlijke wensen of op maat gemaakte pakketten kunt u contact opnemen met een Henri Bloem’s vestiging bij u in de buurt. Eventuele bijkomende kosten gaan in overleg met de betreffende winkeleigenaar.

Voor bestelling van minder dan € 50,00 op één adres in Nederland brengen wij € 7,50 bezorgkosten in rekening, tenzij anders vermeld.

Voor cadeaubonnen besteld met creditcards geldt een limiet van € 300,-. Alle prijzen getoond op onze website zijn inclusief 21% BTW.

Voor zakelijke klanten die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaat de mogelijkheid om – tegen overlegging van een nummer Kamer van Koophandel (niet ouder dan 30 dagen) – te betalen na ontvangst van een factuur. Wij sturen u deze factuur toe na aflevering van uw bestelling, of voegen deze toe aan de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om betaling middels automatische incasso of betaling via factuur te weigeren, alsmede om te allen tijde betaling door middel van uw pinpas te verlangen.

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.